دستگاه-مادر-مصنوعی-پرندگان-طوطیسانان

دستگاه مادر مصنوعی پرنده چیست و چه کاربردی در پرورش طوطی سانان دارد ؟

مشکل مرگ و میر جوجه ها در پرندگان و طوطی سانان اگر شما هم داخل منزل بصورت تفریحی پرورش پرندگان زینتی و طوطی سانان را انجام دادید یا اگ...

ادامه مطلب