قفس بزرگ مخصوص نگهداری پرندگان مانند طوطی ، متوسط جثه وبزرگ جثه مانند کاسکو ، کاکادو ،شاه طوطی ، عروس هلندی ، گرین چیک و راهب میباشد

در حال نمایش 6 نتیجه